Zapisz się na Forum

Wyślij formularz zgłoszeniowy, aby zakwalifikować się na Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Panele i prelekcje są bezpłatne, o otrzymaniu zaproszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Partnerzy:

Patroni medialni: